ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี

21 กรกฏาคม 2564

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี